Bảng mã màu

Bảng mã màu CMYK, bảng mã màu RGB, bảnh mã màu kèm tên màu   Màu & Tên màu   Decimal Code (R,G,B)   Hex Code #RRGGBB GhostWhite (248 248…

CSS Backgrounds

Bạn có thể dùng CSS để tùy chọn hình nền, màu sắc cho các đối tượng hoặc trang web của mình, dưới đây là một số ví dụ về CSS…