Nhiều người muốn tạo áp lực cho Mark Zuckerberg tự nguyện rời vị trí CEO vì biết công ty không thể sa thải ông.  Một đoàn…
CEO Mark Zuckerberg và Andrew Bosworth, người sẽ trở thành CTO vào năm tới, vừa khoe ảnh chụp với nguyên mẫu kính thực tế ảo…