Ngày nào cũng mưa, anh em đã chuẩn bị áo mưa trên xe chưa? Sài Gòn mấy nay ngày nào cũng mưa kéo dài, có…