Mình dùng Carplay và Android Auto được một thời gian, làm cái tổng kết ưu điểm, nhược điểm từng nền tảng gởi đến anh em.…
Ở thời điểm 2021 này khi có nhu cầu nâng cấp màn hình giải trí cho xe hơi tại Việt Nam đã có rất nhiều…