ErgoChair Pro của Autonomous là lần đầu tiên mình dùng một cái ghế công thái học, trước giờ mình chỉ ngồi ghế Hòa Phát 1,2…