Doanh thu của thị trường điện toán đám mây toàn cầu trong Quý 3/2022 là 57 tỷ đô la, nếu tính trong vòng 12 tháng…
Amazon Web Services (công ty thuộc Amazon.com) vừa công bố Meta (công ty mẹ của Facebook) đã tiến hành hợp tác mở rộng trong việc…
Amazon Web Services (AWS) – công ty thuộc Amazon.com, vừa công bố tập đoàn Compagnie Financière Richemont SA (Richemont) đang đưa toàn bộ hạ tầng…
Amazon Web Services (AWS) – công ty thuộc Amazon.com vừa thông báo Adidas đã chọn AWS làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây được…
Twitch vừa bị tấn công mạng làm lộ 125 GB dữ liệu với nhiều thông tin trong vụ hack, bao gồm các khoản thanh toán…