Một người tên Theodore A. Kim ở San Francisco (Mỹ) đã kiện Apple để đòi bồi thường số tiền 1.383,13 USD, bằng giá chiếc iPhone…
Việc tạo cho mình 1 website hay blog cá nhân là điều rất hiển nhiên và đặc biệt cần thiết trong xu hướng thời đại…