Nga càng thêm kiên định với kế hoạch tự chủ internet và khẳng định không có chuyện “ngắt kết nối” với mạng thế giới theo…