Tính năng chống ồn chủ động dần trở thành thành mặc định và phải có trên các mẫu tai nghe không dây cao cấp. Dưới…