Apple đang bị chính phủ và rất nhiều công ty thúc ép họ cho phép người dùng có thể cài ứng dụng iOS từ bên…