Theo nghiên cứu của Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), thị phần đào tiền điện tử tại Trung Quốc hiện tại đã giảm xuống còn…