Nhà máy sản xuất ô tô của Ford tại Bắc Mỹ sắp buộc phải tạm thời giảm sản lượng sản xuất của mình do vấn…
Hình dung chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu Hàng triệu thiết bị kỹ thuật số mà chúng ta sử dụng, từ điện thoại…