Apple được cho là đã nói chuyện với các nhà lập pháp Hàn Quốc nhằm phản đối việc bắt buộc họ phải thay đổi các…