Tài liệu này được công bố khi Cơ quan quản lý thị trường và cạnh tranh của Anh Quốc đang triển khai cuộc điều tra…
EU đã đạt được thỏa thuận “tạm thời” mới thuộc Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) – một đạo luật chống độc quyền…
Theo Reuters, cơ quan giám sát chống độc quyền của Hà Lan hôm 21.2 đã phạt Apple 5 triệu euro (khoảng 5,7 triệu USD). Đây là…