Vào năm 2020, Cục Cảnh sát Liên bang Mỹ (FBI) đã sử dụng lệnh để lấy dữ liệu vị trí từ Google như một phần…
Một nhân viên cũ tuyên bố sẵn sàng làm chứng trước Quốc hội để công khai những vi phạm của Facebook.  Từng giữ chức vụ…