Nghĩ đến Jony Ive, anh em có thể nhận ra ngay tác động của nhà thiết kế nổi tiếng đối với ngôn ngữ mỹ thuật…
Nhiều cơ sở y tế trên thế giới đã đưa bệnh nhân vào thế giới ảo để họ tạm thời quên đi cơn đau trong đời…