CEO Mark Zuckerberg và Andrew Bosworth, người sẽ trở thành CTO vào năm tới, vừa khoe ảnh chụp với nguyên mẫu kính thực tế ảo…