Intel được cho là sẽ theo bước Nvidia và AMD trong việc tạo ra các phiên bản card đồ họa chuyên dụng cho hoạt động…
Siraj Raval chạy một phần mềm đào bitcoin miễn phí trên Mac mini M1 và cấp nguồn cho nó với một bộ chuyển đổi điện…
Bình thường nếu không flash BIOS, đào Ethereum bằng card đồ họa RTX 3080 Ti cũng chỉ được từ 75 đến 85 MH/s, nếu có…
Báo cáo Threat Horizons tháng 11.2021 của Google tiết lộ một số lượng lớn Google Cloud đã bị tin tặc tấn công để đào tiền…