Năm vừa qua mình đã học được rất nhiều kiến thức mới, miniStudio là khái niệm mới mẻ mà mình lĩnh hội được, thay đổi…
Sau khi nâng cấp Mixer Yamaha AG-03, công việc dạy học của mình thú vị và nhiều cảm hứng hơn, không chỉ đơn thuần là…
Học trực tuyến đang có nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia đã bắt đầu học…