Điều này có khả năng gây áp lực về giá đối với hai nhà cung cấp chính hiện tại là Samsung Display và LG Display.…