Một số trạm sạc Supercharger tại các bang ở Mỹ là Connecticut, Florida và New York đã được lắp đặt đĩa Starlink để khách hàng có…
Theo CNBC, cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 7% người dân Mỹ khó có thể truy cập vào internet băng…