Không phải chiếc G-Shock nào cũng là sản phẩm đồng hồ bình dân dễ mua giá mềm. Casio không thiếu những mẫu G-Shock cao cấp,…