Beyerdynamic vừa chính thức giới thiệu 2 mẫu tai nghe mới nhất trong series PRO X là DT 700 PRO X và DT 900 PRO…