Emit 10 là loa bass reflex, lỗ thoát hơi nằm ở phía sau loa có thiết kế gồm nhiều rãnh xoắn. Theo giới thiệu của…