Apple đang muốn trì hoãn lệnh cho phép các nhà phát triển cung cấp các phương thức thanh toán thay thế trên App Store. Theo…