Nền kinh tế của khối EU đạt 16.6 nghìn tỷ USD vào năm 2022, bằng 89% GDP của Trung Quốc và khoảng 63% GDP của…
Từ cuối năm 2024, USB-C sẽ trở thành cổng sạc bắt buộc đối với toàn bộ các thiết bị điển tử ở EU. Đó là…
Hồi Tháng 6, Liên minh Châu Âu đã yêu cầu chậm nhất là đến mùa thu năm 2024, Apple sẽ phải thay đổi cổng kết…
Hồi Tháng 6, Liên minh Châu Âu đã yêu cầu chậm nhất là đến mùa thu năm 2024, Apple sẽ phải thay đổi cổng kết…