Xuất hiện 2 bằng sáng chế về hai chiếc ống kính được cho là 35-50mm f/1.2 và 50-70mm f/1.2 dành cho hệ thống Nikon Z-series.…