Trong buổi họp gần đây nhất của Uỷ ban thương mại liên bang Mỹ với trọng tâm là việc giám sát các quảng cáo hướng…
Ủy ban thương mại liên bang (FTC) đã vừa thông báo sẽ đệ đơn kiện lên một tòa án hành chính nhằm ngăn chặn thương…
Việc Nvidia thâu tóm ARM lại đối diện với một khó khăn mới khi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vừa thông báo…
Báo cáo mới của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho thấy không chỉ Google, Amazon, Facebook mới thu thập dữ liệu người…