Báo cáo từ Sensor Tower cho thấy TikTok của ByteDance và PUBG Mobile của Krafton là những ứng dụng có hiệu suất tốt nhất cả…