Facebook đang muốn huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân tích mọi khía cạnh trong cuộc sống con người. Giữa “bão” chỉ…