Trong bài viết này mình sẽ nêu một vài điểm giống và khác giữa FPV drone và flycam với các trải nghiệm cá nhân của…
Facebook đang muốn huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân tích mọi khía cạnh trong cuộc sống con người. Giữa “bão” chỉ…