Netflix đang làm việc với các chính sách nghiêm ngặt của App Store để mở rộng tham vọng trên thị trường trò chơi của mình.…
Người dùng ứng dụng Stadia trên Android cuối cùng cũng có thể sử dụng các cuộc trò chuyện thoại (voice chat) và trò chuyện nhóm…