Amazon Web Services (công ty thuộc Amazon.com) vừa công bố Meta (công ty mẹ của Facebook) đã tiến hành hợp tác mở rộng trong việc…
Facebook rơi vào khủng hoảng vì chạy theo lợi nhuận, lạm dụng các thuật toán khuếch đại những gì tiêu cực nhất trên mạng xã…