Theo Reuters, tình trạng thiếu chip toàn cầu đang ảnh hưởng đến quá trình sản xuất lightstick ở Hàn Quốc. Lightstick là tên gọi một…