IBM vừa công bố con chip máy tính lượng tử mạnh nhất trên thế giới – Osprey (chim ưng biển), với 433 bit lượng tử…
IBM và Samsung vừa tuyên bố đã tạo ra một bước đột phá trong thiết kế chất bán dẫn, giúp mở ra tương lai cho…
Năm 2022, IBM Việt Nam nhận định nguy cơ tin tặc xâm nhập hệ thống của các doanh nghiệp sẽ gia tăng, bên cạnh những…
Với việc điện toán lượng tử đang phát triển mạnh mẽ, công ty phân tích IDC nói rằng điện toán cơ bản sẽ cạn kiệt…
IBM đang thiết kế một loại chip sẽ giúp các hệ thống lượng tử “đánh bại” máy tính truyền thống trong vòng 2 năm tới.…
Adobe trở thành công ty công nghệ lớn tiếp theo đưa ra các yêu cầu tiêm phòng Covid-19 cho các nhân viên của mình nếu muốn…