Apple đã công bố chương trình sửa chữa loa thoại miễn phí, áp dụng cho những chiếc iPhone 12 và 12 Pro (không bao gồm…
Chris Evans, “Captain America” của chúng ta vừa chuyển từ chiếc iPhone 6s lên iPhone 12 Pro, vâng, thật đấy, không đùa đâu. Evans đã…
Apple vừa cập nhật trang web cho chương trình Apple Trade-In đối với các mẫu iPhone đời cũ khi tham gia, với việc hầu hết…
Các cải tiến đối với camera trên dòng iPhone 13 đã mang lại cho chúng khả năng nhiếp ảnh cải thiện mạnh mẽ, trong đó…