Những sản phẩm gẵn nhãn (Product) RED không còn xa lạ gì với người dùng nữa, đặc biệt là người dùng Apple, đây là một…