Thật trùng hợp khi 2 công ty Nhật Bản lại cùng công bố những thành tựu mới về công nghệ OLED. *Lưu ý: Đây là…
Điều này có khả năng gây áp lực về giá đối với hai nhà cung cấp chính hiện tại là Samsung Display và LG Display.…