Đồng là kim loại chống vi khuẩn Đồng có nhiều ứng dụng trong công nghệ điện tử, cơ sở hạ tầng và năng lượng. Kim…