CSS Backgrounds

Bạn có thể dùng CSS để tùy chọn hình nền, màu sắc cho các đối tượng hoặc trang web của mình, dưới đây là một số ví dụ về CSS…