Thuận theo khuyến cáo của bộ Tư pháp Mỹ dưới thời chính quyền tổng thống Trump, vừa rồi Ủy ban Viễn thông Liên bang của…
Apple đang muốn trì hoãn lệnh cho phép các nhà phát triển cung cấp các phương thức thanh toán thay thế trên App Store. Theo…