Theo một khảo sát của Windows Central về những khó chịu, những lỗi vặt hay bất kì điều gì không hài lòng xảy ra khi…
Bản cập nhật đầu tiên cho Windows 11 mang số build 2200.258 vừa được phát hành hôm 12 tháng 10 lại càng kéo tụt hiệu…