Một nhân viên cũ tuyên bố sẵn sàng làm chứng trước Quốc hội để công khai những vi phạm của Facebook.  Từng giữ chức vụ…