Tất cả những gì anh em phải làm là click vào đường link này của Capcom: https://play.cid.capcom.com/top.html, rồi ấn nút “One-click-Play”, là sẽ bắt đầu…