MIPOW Foldable Keyboard là bàn phím Bluetooth gập lại được và chỉ mỏng có 3,5mm, trọng lượng 150g, thích hợp cho người dùng tablet cũng…