Giống như đối thủ Mastercard, Visa coi tiền điện tử là cơ hội tăng trưởng quan trọng khi công ty mở rộng sang các lĩnh…
Brazil đang chuẩn bị bỏ phiếu cho dự luật tiền mã hóa sắp được trình bày trước toàn thể Hạ viện trong vài ngày tới.…