Amazon Web Services (công ty thuộc Amazon.com) vừa công bố Meta (công ty mẹ của Facebook) đã tiến hành hợp tác mở rộng trong việc…
Keysight Technologies vừa ra mắt Keysight University, nền tảng tương tác trực tuyến giúp cho các kỹ sư tìm hiểu, học tập về những nguyên tắc…