Điều không cần nghi ngờ, bây giờ đang là thời kỳ phục hưng của những tác phẩm điện ảnh hoặc TV series dựa trên thế…
Cái thời điểm Mundfish lần đầu giới thiệu Atomic Heart, mình có kha khá hoài nghi. Studio đến từ nước Nga này không hẳn nổi…
Cuộc đua biến đổi trải nghiệm tìm kiếm trực tuyến của người dùng đã bắt đầu. Microsoft vừa ghi điểm giúp họ dẫn trước Google.…