Microsoft đã phát hành bản cập nhật Patch Tuesday đầu tiên cho Windows 11 kể từ khi hệ điều hành này chính thức ra mắt…