Nhiều người nhảy vào đầu tư game NFT khi nhìn thấy nhiều “nhà đầu tư” đi trước nhanh chóng kiếm tiền từ việc chơi game…